บริษัท กรุงเทพ บัสแอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
เดินรถโดยสารประจำทาง สาย 17 ท่าข้าม - อนุสาวรีย์ชัยฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงเทพ บัสแอร์ ทรานสปอร์ต จำกัด
29/2 หมู่ที่ 3 ถ.เอกชัย 74000
ใช้งานแผนที่