บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
ให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพนทะเคิล โพลูเทค จำกัด
8/212 ม.4 11110