บริษัท นอมิเนิล พับลิชชิ่ง จำกัด
เจ้าของหนังสือ Kazz, Tnews, Being BangkokและBangkok Tourist Map ดำเนินธุรกิจในด้านการผลิตหนังสือนิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ พร้อมบริหารงานขายโฆษณา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นอมิเนิล พับลิชชิ่ง จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานเลขที่ 959 อาคารธนวัฒน์ ชั้น 4 ถนนเจริญกรุง 10100