เป็นบริษัทส่งออกและนำเข้า (สินค้าหลักเป็นสินค้าเกษตรข้าว) เปิดดำเนินการในปี 2548
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โรจน์สัมพันธ์ จำกัด
320 ห้อง 4A อาคารตั้งฮั่วปัก ถ.พระราม4 10400
เว็บไซต์: www.rojsamphan.com