JobThai
บริษัท พี.เพาเวอร์ โพรดักท์ จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตอาหาร - เครื่องปรุงรส และดำเนินธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สวัสดิการ
- บริษัททำงานวันจันทร์ - เสาร์ - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - เงินปรับประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ติดต่อ
บริษัท พี.เพาเวอร์ โพรดักท์ จำกัด
57/2-3 หมู่ 9 ถ.โคกขวาง-ระเบาะไผ่
ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140