บริษัทมิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นสาขาของบริษัทมิโตโยะ ซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและเปิดดำเนินการมากว่า 60 ปี บริษัทของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอื่นๆ ทางบริษัทมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพมาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิต
Benefits
ค่าเดินทาง 1500/ด ค่าเช่าบ้าน 700/ด ค่าความเสี่ยง(บางตำแหน่ง) 1500/ด ค่าโปรโมต(หัวหน้างาน)500-2000/ด ค่าอาหาร 40/ว ค่าอหารโอที 40/ว ค่าล่วงเวลา ค่ากะ(กรณีเข้ากะกลางคืน) 90/ว เบี้ยขยันประจำเดือน 200/400/600 เบี้ยขยันประจำปี 2000/ปี เงินกินเลี้ยงกลุ่ม 800/ปี ประกันอุบัติเหตุ/ชีวิตกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ชุดพนักงาน
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท มิโตโยะ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
700/909 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 9
ตำบลหนองกะขะ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160