บริษัท เรย์ เทคโนโลยี จำกัด
Ray Technology was established in year 2009. We are a group of IT specialist. More than 10 years we had designed solution, implemented, maintenance all network equipment & system for many of international company and local organization in Thailand.
We aim to delivery professional IT outsource services to our customer and be an alternative for customer who looking for professional IT specialist with an affordable budget. These will help our customer focus in core business, key competency and year on year growth without any concern in IT operation by our back end IT outsource professional services team.
สวัสดิการ
  • Health Insurance
  • Accident Insurance
  • Training & Development working skill
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรย์ เทคโนโลยี จำกัด
อาคารราชเทวีทาวน์เวอร์, เลขที่ 77/102, ชั้น 12, ถ.เพชรบุรี 10400
เว็บไซต์: www.ray-technology.com