เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2548 ดำเนินธุรกิจเกียวกับ งานโครงสร้างเหล็กและงานก่อสร้างสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ค่าเดินทาง - ค่าอาหารกลางวัน - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่งงาน) - ค่ากันดาร (ตำแหน่งโฟร์แมนและวิศวกรภาคสนาม) - ค่าที่พัก (ตำแหน่งโฟร์แมนและวิศกรภาคสนาม) - ค่าล่วงเวลา - ท่องเที่ยวประจำปี/งานเลี้ยงประจำปี - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสุขภาพกลุ่ม - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ/ สมรส / อุปสมบท - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เค พี เอ็น สตีล จำกัด
29/9 หมู่ 1
ตำบลหนองรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
ใช้งานแผนที่