บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นบริษัทฯ ระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นพุทธศักราช 2509 ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 600 ล้านบาท มีลูกค้าทั้งภาครัฐบาล และ เอกชน บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างมานาน โดยผลงานก่อสร้างของบริษัทฯ ที่ผ่านมางานก่อสร้างโครงการณ์ขนาดใหญ่ เช่น ถนน,ทางด่วน,สะพาน,อุโมงค์,สนามบินสุวรรณภูมิ ฯลฯ ทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 450 โครงการง และบริษัทในเครือร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านดอกไม้ ฯลฯ ด้วยปณิธานของผู้บริหารจะนำพาบริษัทฯ เติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยศักยภาพทุก ๆ ด้านของบริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
สวัสดิการ
*โบนัสประจำปี *เงินรางวัลพิเศษ *เงินกู้ยืมเมื่อครบอายุการทำงาน *ประกันสังคม *ปรับเลื่อนตำแหน่ง ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กำแพงเพชรวิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด
เลขที่ 1 ซอย 2 ถ.เทศบาลรังสฤษดิ์ใต้
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.Kpv.co.th
ใช้งานแผนที่