บริษัท นิภาการสุรา จำกัด
ทางบริษัท นิภาฯ เป็น ตัวแทนจำหน่ายให้กับ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าในเครือ สิงห์คอเปอเรชั่น เช่น เบียร์ลีโอ ฯลฯ โดยบริษัทได้ก่อตั้งมาแล้ว 23 ปี
สวัสดิการ
1. โบนัส 2. ประกันสังคม 3. สิทธิประโยชน์จากทางบริษัทและบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร(เรียนดี)ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิภาการสุรา จำกัด
55 ซ.สุขุมวิท 89/1 10260