ร้าน นิธิศ 2 เภสัช
เปิดดำเนินงานในปี 2546 ปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี
มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นร้านยาคุณภาพตามกฏกระทรวงสาธารณสุข
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้าน นิธิศ 2 เภสัช
1 ถนนอ่อนนุช ลาดกระบังซอย1 วัดลานบุญ 10520