บริษัท นครรัฐฟาร์ม จำกัด
ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อประกันราคา จำนวน 300,000 ตัว (12โรงเรือน)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - บ้านพักอาศัยภายในฟาร์ม - อาหาร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครรัฐฟาร์ม จำกัด
258 ม.14 31210