กรุงไทยเอกซ่าประกันชีวิต
เป็นบริษัทที่ร่วมหุ้นกันระหว่าง
- ธนาคารกรุงไทย ที่มีอยู่ทั่วประเทศ และเป็นธนาคารอันดับ 1 ของคนไทย
- บริษัทแอกซ่าประกันภัย เป็นบริษัทอันดับ 1 ของโลกในด้านธุรกิจประกันภัย
- มีทุนจดทะเบียน 1300 ล้าน
สวัสดิการ
  • - ค่ารักษาพยาบาล
  • - โบนัสปีละ 5 ครั้ง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรุงไทยเอกซ่าประกันชีวิต
31/7-8 ถ.ธานี
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000