Fuji Oil (Thailand) Co.,Ltd.
ผลิต ผลิตภัณฑ์ อาหาร จำหน่ายอุตสาหกรรมอาหาร
สวัสดิการ
  • -รถรับส่ง
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัส
  • -ค่าเช่าบ้าน
  • -ค่าเดินทาง
  • -ยูนิฟอร์ม
  • -ประกันชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Fuji Oil (Thailand) Co.,Ltd.
7/287 moo.6 21140
ใช้งานแผนที่