เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ 9/09/2009 เป็นเวลากว่า 2 ปี ที่รับปรึกษาด้านการประกันชีวิตประกันภัยและด้านการลงทุน ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้บริการแก่ลูกค้าเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันชีวิตแก่ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ มิตรเมืองไทย
143/141-142 ม.12 20510
เว็บไซต์: www.midmuangthai.com
ใช้งานแผนที่