บริษัท พรหมวิศวกิจ จำกัด
รับริการติดตั้งระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ
สวัสดิการ
ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรหมวิศวกิจ จำกัด
39/53 หมู่ 7 ถนนเพชรเกษม 10160