ผู้ผลิตน้ำปลาแท้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีประสบการณ์ในการผลิตน้ำปลามายาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ.2480 โดยใช้ตราหอยนางรม, น้ำปลาพริก, ตราไส้ตัน, ตราจั่นเพชร ฯลฯ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pichaifishsauce.com
สวัสดิการ
1. ยูนิฟอร์ม 2. โบนัส 3. ค่ากะ (บางตำแหน่งงาน) 4. เบี้ยขยัน 200-400 บาท 5. ห้องพักพนักงาน 6. เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่งงาน) 7. คอมมิชชั่น (บางตำแหน่งงาน) 8. กิจกรรมงานปีใหม่ และอื่นๆ เป็นต้น 9. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน,เยี่ยมคลอด,เยี่ยมไข้ 10. ทุนการศึกษาบุตร 11. สินค้าราคาพนักงาน 12. วันทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์(08.00-17.00น) 13. ไม่มีรถรับส่ง ท่านจะต้องเดินทางมาทำงานเองได้
ติดต่อ
บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด
สำนักงานใหญ่ 129 ถนนบางแสนล่าง
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
เว็บไซต์: http://www.pichaifishsauce.com
วิธีการเดินทาง
บริษัทฯ ตั้งอยู่ถนนเส้นหลัง มหาวิทยาลัยบูรพา ติดตลาดนัดหาดวอน
ใช้งานแผนที่