JobThai
นิคมอุตสาหกรรมอมตะ เมืองแห่งความสมบูรณ์ ที่ซึ่งผู้คนสามารถทำงานและใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพียบพร้อมด้วยบริการทางด้านการศึกษา การแพทย์ตลอดจนความบันเทิงและการพักผ่อนในรูปแบบต่างๆ
ติดต่อ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)
อาคาร AMATA Service Center, 700 หมู่ 1
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: http://www.amata.com