ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เมคคานิคอลดีไซน์
ประกอบกิจการบริการออกแบบ ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ทางวิศวกรรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี.เมคคานิคอลดีไซน์
78/194 ม.9ถ.แสนเกษม 10530