เป็นร้านอาหารไทยขนาดเล็ก ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ดำเนินธุรกิจมาได้ประมาณ 10 เดือน
สวัสดิการ
มีวันหยุดประจำปีโดยไม่หักเงินเดือน 10 วัน อาหารและที่พักฟรี จ่ายค่าน้ำค่าไฟเอง หยุดงานสัปดาห์ละหนึ่งวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prikthai Restuarant
กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เว็บไซต์: www.prikthai.net