Renewcoil Engineering &Supply .Co.,Ltd
ดำเนินธุรกิจซ่อมบำรุงและก่อสร้าง โรงกลั่นน้ำมันบริษัท ปตท. และโรงงานปิโตรเคมีในเครือ SCG,
สวัสดิการ
รถรับ-ส่ง ประกันสังคม เบิกเงินล่วงหน้า ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Renewcoil Engineering &Supply .Co.,Ltd
59 ม. 8 21000
เว็บไซต์: www.renewcoils.com