บริษัท รถเจาะไทย จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ มีการขยายกิจการและประเภทธุรกิจเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัท มีความประสงค์ที่จะรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งต่างๆ เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จ ในการขยายธุรกิจและเติบโตเคียงคู่กับเรา
สวัสดิการ
1. ประกันกลุ่มกรณีเสียชีวิต 200,000-900,000 บาท 2. เงินชดเชยการขาดรายได้ คืนละ 1,000 บาท (กรณีนอนโรงพยาบาลติดต่อกัน 6 ช.ม.ขึ้นไป) 3. กองทุนเงินทดแทน, กองทุนประกันสังคม 4. เครื่องแบบพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. เงินสนับสนุนงานแต่งงาน, เงินสนับสนุนคลอดบุตร, เงินช่วยเหลืองานบวช, เงินช่วยเหลืองานศพ 7. ปรับค่าจ้างประจำปี และโบนัสพิจารณาจ่ายตามผลประกอบการของบริษัทฯ 8. ค่าโทรศัพท์, ค่าเดินทาง, ค่าครองชีพ (บางตำแหน่ง) 9. งานเลี้ยงสังสรรค์วันขึ้นปีใหม่ / กีฬาสีเพิ่มความสามัคคี 10. เงินช่วยเหลือการเดินทางช่วงหยุดเทศกาลปีใหม่-สงกรานต์ 11. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ปลอดดอกเบี้ย) 12. สวัสดิการอื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงินอีกมากมาย
ติดต่อ
บริษัท รถเจาะไทย จำกัด และบริษัทในเครือ
128/105-107 หมู่ 9
ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
เว็บไซต์: http://www.thaidrill.co.th
วิธีการเดินทาง
สถานที่สัมภาษณ์ บริษัท รถเจาะไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่) 128/105-107 หมู่ 9 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000 **ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น.**