ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรา คาร์ สปา
ทำเกี่ยวกับสปาร์รถยนต์
สวัสดิการ
  • - มีที่พัก
  • - ยูนิฟอร์มพนักงาน
  • - อาหารกลางวัน
  • - สวัสดิการสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรา คาร์ สปา
89/155 ถนนพัฒนาการคูขวาง 80000