บริษัท รุ่งเจริญผล จำกัด
บริษัท รุ่งเจริญผล จำกัด เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปี 2543 ดำเนินกิจการห้องเย็นรับฝากสินค้าแช่แข็ง และฟรีสสินค้าอาหารทุกชนิด ตามมาตรฐานระบบ HAACP&GMP มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2008
สวัสดิการ
  • 1.มีประกันสังคม
  • 2.มีหอพักราคาประหยัด
  • 3.มีโอทีและเบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งเจริญผล จำกัด
118/35 หมู่1 ถนน วิเชียรโชฏก 74000