A Career of Happiness and Prosperity"
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจด้านสิ่งพิมพ์ของประเทศมากว่า 30 ปี เราเป็นผู้นำในการผลิตนิตยสารและหนังสือคุณภาพ บริการงานพิมพ์ครบวงจร และงานจัดจำหน่ายสื่อและสิ่งพิมพ์ บริษัทยินดีต้อนรับผู้สนใจเพื่อร่วมทำงานและเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท ภายใต้คำขวัญของบริษัทที่ว่า
"เราทำงานเพื่อความสุขและความรุ่งโรจน์ของสังคม"
สวัสดิการ
 • - โอที, ค่ากะ (สำหรับบางตำแหน่ง)
 • - เบี้ยขยันประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - ประกันชีวิต
 • - ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ
 • - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ติดต่อ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: www.amarin.co.th
ใช้งานแผนที่