บริษัท พีทีเค โพลีแพค จำกัด
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท พีทีเค โพลีแพค จำกัด
99/2 หมู่ 5 ถนนพระราม 2 74000