ร้านภูฟ้า กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดาร จัดตั้งเพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • - INCENTIVE
  • - เงินรางวัลขวัญและกำลังใจ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านภูฟ้า
123 ซ.สุขุมวิท 7 10110
เว็บไซต์: www.phufa.org