บริษัทไนท แอคเซ็ส จำกัด
บริษัทไนท แอคเซ็ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2545 เกิดจากการรวมตัวของวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารระบบสารสนเทศ รวมถึงบุคลากรด้านการออกแบบดีไซน์ โดยเน้นทำธุรกิจเกี่ยวกับการติดตั้ง การออกแบบ ระบบโทรคมนาคม และระบบสารสนเทศ เช่น SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ระบบโทรมาตร (Telemetry System)ให้บริการทางด้านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ในงานอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ วิเคราะห์คุณภาพอากาศ และวิศวกรรมเทคนิคธรณี เทคโยนโลยีที่ใช้มีมาตรฐานเชื่อถือได้ระดับนานาชาติ รวมถึงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศแบบครบวงจร มุ่งเน้นประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
สวัสดิการ
 • มีประกันสังคม
 • มีโบนัสประจำปี
 • มีประกันอุบัติเหตุ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัทไนท แอคเซ็ส จำกัด
  1111/149 หมู่บ้านกลางเมือง
  แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  วิธีการเดินทาง
  รถเมล์สาย 8 , 44 , 92, 145 ฯลฯ รถตู้สาย เดอะมอลล์บางกะปิ - รังสิต / เดอะมอลล์บางกะปิ - เดอะมอลล์งามวงค์วาน
  ใช้งานแผนที่