บริษัท ก้าวต่อ จำกัด มีความต้องการ บุคลากร ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ ทรู กรุ๊ป เช่น ซิมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง,จานแดง,จานดำ เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก้าวต่อ จำกัด
7 อาคาร ชลธร ห้อง 2 ซ.วัดยายร่ม (พระรามที่2 ซ.33) ถนน พระราม2
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่