โรงเรียนอนุบาลปษิตา
โรงเรียนอนุบาล เปิดการศึกษาในระดับชั้น เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
สวัสดิการ
  • บรรจุครู สช. หรือ ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลปษิตา
89/20 หมู่ 7 ซอยสวนผัก 43 ถนนสวนผัก 10170