JobThai
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรภูมิปัญญาตะวันออก ทั้งดนตรีจีน และวาดภาพพู่กันจีน ได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือ ห้างพาราไดส์พาร์ค) เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรก ที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีน ในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาจีนกลางของกระทรวง ศึกษาธิการ และได้รับเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบัน OKLS ขยายสาขาออกไปทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยระบบแฟรนไชส์ มีสาขารวมทั้งสิ้น 7 สาขา ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาจีน ที่มีสาขามากที่สุด ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านหลักสูตร คณาจารย์ ผู้สอน สิ่งแวดล้อม และการบริการ
สวัสดิการ
- โบนัส - คอมมิชชั่น - กองทุนกู้ยืม - ประกันสังคม - ชุดยูนิฟอร์ม
ติดต่อ
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
149 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: https://www.okls.net/th/