บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัด
บริษัทราชสีมายางรีเคลม จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2531โดยผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผู้บริหารมีความตระหนัดถึงระบบคุณภาพของผลิตภันฑ์ บริษัทดำเนินธุระกิจรับผลิต 1. ยางรีเคลม 2.ยางคอมพาวด์ 3.ยางรองคอ
สวัสดิการ
  • 1 ประกันสังคม
  • 2 เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ราชสีมายางรีเคลม จำกัด
373 ถนนมิตรภาพ หมู่ 1 30310