ผลิตชิ้นส่วนไก่สด,ชำแหละแยกชิ้นส่วนไก่สด
สวัสดิการ
ค่าล่วงเวลา,โบนัส,จัดท่องเที่ยวประจำปี,ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอส.โพลทรี่ จำกัด
562/3 ข ซอยอนุสรณ์ 20000
เว็บไซต์: www.pongsakgroup.com
ใช้งานแผนที่