ร้านอาหารศาลาไทยเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในหาดละไม ซึงเป็นผู้บริการอาหารไทย อาหารยุโรป และอาหารทะเล เปิดบริการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
โดย 90% ของลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัสประจำปี
  • อาหาร 2 มื้อ
  • ที่พัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านอาหารศาลาไทย
124/173 หมู่ 3 84310
เว็บไซต์: www.sala-thai.com
ใช้งานแผนที่