บริษัท เนพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ธุรกิจรับเหมา สร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารโรงงาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันภัยหมู่,เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนพ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
196/46 หมูที่ 2
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180