บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด (สาขาภาคตะวันออก)
เป็นผู้นำให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา อุปกรณ์ เครื่องจักร บริการทางวิศวกรรมและทางเทคนิคต่างๆ มีความประสงค์จะรับสมัครช่างเทคนิค และ หัวหน้างาน จำนวนมาก เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ และขยายงานทั้งใน กรุงเทพ และปริมณฑล จังหวัดชลบุรี และ จังหวัด ระยอง
สวัสดิการ
ประกันสังคม ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส และเครื่องแบบพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด (สาขาภาคตะวันออก)
36/1 หมู่ 8 ถ.สุขุมวิท 20150
เว็บไซต์: www.pcs.co.th