บริษัท นาส ปาล์มออล์ จำกัด / Nas Palm OilCo., Ltd.ในเครือสหกรณ์ออมทรัพย์ษะกอฟะฮอิสลามจำกัด โรงงานสกัดและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบCPOB และกากปาล์มน้ำมัน(Oil Palm Meal.) เป็นโรงงานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มCPOB ก่อตั้งเมื่อกันยายน 2551ในนามของบริษัท นูรเอเซีย จำักัด และต่อมาได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท นาส ปาล์มออยล์ จำกัด เมื่อธันวาคม 2551 จากผู้บริหารบริษัท นูรเอเซีย จำกัด(เดิม)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่และจังหวัด ไกล้เคียงซึ่งเป็นพื้นที่มีการปลูกสวนปาล์มมากที่สุดในประเทศไทยและยังสามารถนำวัตถุดิบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างในหลายๆด้านอาทิเช่น การบริโภค การนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการทำสบู่ การนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล)ฯลฯ จึงได้ถือกำเนิดด้วยเหตุผลดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นโรงงานรูปแบบตามแบบอย่างของมุสลิม( Halal Area )
สวัสดิการ
 • บ้านพัก
 • เบี้ยเลี้ยงค่าอาหารก่อนทำ OT
 • รถรับส่ง
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นาส ปาล์มออยล์ จำกัด
  109 หมู่ที่ 3 81000
  เว็บไซต์: www.naspo.co.th
  ใช้งานแผนที่