บริษัท พีทีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
* MACHINE DESIGN * JIG & FIXTURE * MOLD & DIE DESIGN * MOLD & DIE SPARE PART * STANDARD PART * SAFETY & FACTORY EQUIPMENT
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีทีดับบลิว เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
99/2 ม.7
ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120