โรงแรมเปิดใหม่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์จ - อาหารพนักงาน 2 มื้อ - ที่พัก - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน 3 ชุด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Royal Global Co.,Ltd
188/17-20 ถ.ผังเมืองสาย ก 83150
เว็บไซต์: www.patonghemingways.com