บริษัท นีโอ 727 จำกัด
บริษัท นีโอ 727 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจด้านติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดยทีมงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ และช่างเทคนิค ที่มากประสบการณ์ในการจัดการงานโครงการขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันบริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ โดยการร่วมงานกับโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ ขณะนี้ทางบริษัทฯ มีความประสงค์รับทีมงานที่มีประสบการณ์ และความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งงาน
สวัสดิการ
1.ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ และประกันสังคม 2.ตรวจสุขภาพประจำปี 3.เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท 4.เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี 5.ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี 6.มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นีโอ 727 จำกัด
45/186 หมู่ 5 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.neogroup.com