ร้านอาหารไทย
ร้านอาหารไทย
•อาหาร 2 มื้อ/วัน
•ชุดพนักงาน 4 ชุด
•ได้รับ service charge และ tips
•วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน
•ลาพักร้อน 6 วัน โดยต้องทำงานครบ 1 ปี
สวัสดิการ
  • •อาหาร 2 มื้อ/วัน
  • •ชุดพนักงาน 4 ชุด
  • •ได้รับ service charge และ tips
  • •วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน
  • •ลาพักร้อน 6 วัน โดยต้องทำงานครบ 1 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านอาหารไทย
ถนน ข้าวสาร