บริษัท พาน โฮม โซลูชั่น จำกัด
บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะทองเหลือง(ก๊อกน้ำ,ฝักบัว ฯลฯ) จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเปิดดำเนินการมาประมาณ 20 กว่าปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI บริษัทฯกำลังขยายงาน มีความประสงค์จะรับสมัครผู้รับสมัครผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ในตำแหน่งต่างๆดังนี้
สวัสดิการ
1. มีชุดยูนิฟอร์ม 2. ประกันสังคม 3. โอที 4. เบี้ยขยัน 5. ค่าคอมมิชั่น 6. ค่าประสบการณ์ 7. ค่าทำยอดขายทุกไตรมาส 8. ค่าโทรศัพท์ 9. ค่าเดินทาง 10. อืนๆ ตามตำแหน่งและหน้าที่งานที่ปฏิบัติ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พาน โฮม โซลูชั่น จำกัด
61/282-283 ถนนพระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: panhomesolution.com
ใช้งานแผนที่