บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
จำหน่าย ออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า อุปกรณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัย
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาล (ประกันสังคม) - โบนัส - ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลัส เทคโนโลยี จำกัด
44/34 ถนนสุขุมวิท
ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
เว็บไซต์: www.ptplustech.com
ใช้งานแผนที่