บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด
เป็นบริษัทผลิต ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
สวัสดิการ
ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (แม่น้ำโขง) จำกัด
231/136 หมู่บ้าน พี.เค.ธานี 2 41000