บริษัท เน็คเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ดำเนินกิจการด้านรับเหมาก่อสร้าง ซ่อมบำรุงปรับปรุงโรงงาน เช่น งานประกอบ ติดตั้งระบบท่อ โครงสร้าง งานโยธา
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เน็คเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
16/313 ซอยเสือใหญ่อุทิศ 10900