Prolegal & I.P Co.,Ltd.
ที่ปรึกษางานด้านกฎหมาย ภาษี บีโอไอ
สวัสดิการ
โบนัส 1 เดือน ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prolegal & I.P Co.,Ltd.
เลขที่ 191อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 22 ยูนิตบี ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500