บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทเบทซึคาวา คอร์ปอเรชั่น ซึ่งก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี 1952(http://www.betsukawa.co.jp/english/index-E.html) และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าตลอดมาต่อเนื่องมาถึงลูกค้าในประเทศไทย บริษัทฯให้บริการสร้างระบบควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าต่างๆ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สำหรับประเทศไทย เรามี 2 โรงงาน โรงงานที่ 1 เราให้บริการออกแบบตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (Control Centers panel), ตู้ควบคุมเครื่องจักร (Switch board)-สร้าง-เชื่อมต่อ-ประกอบ-ติดตั้งชุดควบคุม PLC-ตรวจสอบและเชื่อมต่อกับระบบของโรงงาน
และโรงงานที่ 2 ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ซึ่งบริษัทฯกำลังขยายการบริการในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการลงทุนใหม่จากญี่ปุ่นและสนองต่อความต้องการใน AEC
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) 2 ครั้ง/ปี
 • - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ค่าเดินทาง + ค่าอาหาร 1,500/เดือน
 • - เบี้ยขยัน 600,700,800 บาท/เดือน
 • - ค่าสวัสดิการ(บางตำแหน่ง) 500-800 บาท
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง 180-200 บาท/วัน กรณีออกทำงานข้างนอก
 • - เบี้ยเลี้ยงขับรถ 80-100 บาท/วัน
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - รางวัลอายุงาน 5,000 - 15,000 ปี
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ของขวัญวันเกิดสำหรับพนักงาน
 • - ประสบการณ์ไปฝึกอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น
 • - อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท เบทซึคาวา (ประเทศไทย) จำกัด
60/112,115 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.betsukawa.co.jp
ใช้งานแผนที่