บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เราเป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ (ภายใต้ชื่อ เอพลัส) ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมงานในการรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - งานเลี้ยงประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ปรับค่าจ้างประจำปี - อบรม-สัมมนา - ค่ากะ - เบี้ยขยัน - และรถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ,
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
101 หมู่ที่ 1
ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ใช้งานแผนที่