บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
เราเป็นบริษัทฯที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ (ภายใต้ชื่อ เอพลัส) ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมงานในการรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
  • - กองทุนประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - งานเลี้ยงประจำปี
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - ปรับค่าจ้างประจำปี
  • - อบรม-สัมมนา
  • - ค่ากะ
  • - เบี้ยขยัน
  • - และรถรับ-ส่งพนักงาน ฯลฯ,
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซีแอนด์ดับบลิว อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด
101 หมู่ที่ 1
ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
ใช้งานแผนที่