Precious Engineering Co., Ltd.
ค้าขายและบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงาน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - OT.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Precious Engineering Co., Ltd.
1122/17 ม.6
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280