บริษัท นิชโช เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท นิชโช เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ซอย 14 เป็นบริษัทสัญชาติ ญี่ปุ่น ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ค.ศ.2010 ประกอบธุรกิจผลิต รับจ้างผลิต ออกแบบ ประกอบ ติดตั้ง และพัฒนาเครื่องจักร ระบบควบคุมเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด
สวัสดิการ
- ค่าเช่าบ้าน 3,000 บาท/เดือน - ค่าเดินทางจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินอัตราที่บริษัทกำหนด 3,600 บาท - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน 500 , 700 , 1,000 ตามลำดับ - ค่าอาหารวันละ 40 บาท - ประกันสังคม - เครื่องแบบพนักงาน - อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย - ตรวจสุขภาพประจำปี - ท่องเที่ยวประจำปี / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานนอกสถานที่หรือเดินทางไปทำงานต่างประเทศ - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปี 2 ครั้ง/ปี ตามผลประกอบการ - อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิชโช เดนกิ (ประเทศไทย) จำกัด
64/108 หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
ใช้งานแผนที่